ประชาสัมพันธ์ข่าวสารวัน/เดือน/ปี เรื่อง เอกสาร

3 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและสัมภาษณ์ ประเภทรอบทั่วไป (รอบที่ 4) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2567

>> Click <<

7 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ด้วยวิธีการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและสัมภาษณ์ ประเภทรอบทั่วไป (รอบที่ 3) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2567

>> Click <<

4 มีนาคม 2567

รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาพิการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และ ปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2567

>> Click <<

27 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและสัมภาษณ์ ประเภทรอบทั่วไป (รอบที่ 3) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2567

>> Click <<

1 กุมภาพันธ์ 2567

รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และ ปวส. 1 ประเภทรอบทั่วไป (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2567

>> Click <<

1 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ด้วยวิธีการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและสัมภาษณ์ ประเภทรอบทั่วไป (รอบที่ 2) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2567

>> Click <<

23 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและสัมภาษณ์ ประเภทรอบทั่วไป (รอบที่2) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2567

>> Click <<

29 พฤศจิกายน 2566

รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และ ปวส. 1 ประเภทรอบทั่วไป (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567

>> Click <<

28 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและสัมภาษณ์ ประเภทรอบทั่วไป (รอบที่ 1) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2567

>> Click <<

27 ตุลาคม 2566

รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และ ปวส. 1 ประเภทรอบทั่วไป (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2567

>> Click <<